Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Eva Kolafová

vedoucí Dobrovol. centra
Tel: 354 422 458, 731 619 729     ZhoB5fed9bpsQOQ.WkAy9d7%09kmb

Ing. Aleš Klůc

ředitel
Tel: 353 434 210, 731 433 033     WerCO9bmY7c-1f2938Es-Z29g

Mgr. Jana Kovářová, MBA

vedoucí zařízení - Krizové zařízení pro ženy, Domov pro seniory, Noclehárna, Osobní asistence
Tel: 731 646 981     58AkO9enWkBFRYUS~hxITZdqT-uk87j7T-M

Libuše Kurcová

vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 047     YaCC0ZdgcbpoQOQc78Gy.i2938Es-Z29g

Mgr. Markéta Königová

vedoucí Domova sv. Zdislavy
Tel: 377 423 159     88EuVd546hAsX~l7VX~wT6f4YanBZd54Ys

Mgr. Veronika Kuchtová

vrchní sestra Domova pro seniory sv. Jiří
Tel: 731 619 727, 379 821 120     c.Ey47a7TdHmYdenW7c-31.hT-uk87j7T-M

Eva Karasová

ekonomický pracovník
Tel: 731 591 852     0onh1Zh7%hIkQOQ-YaChT65j4mnhTj

Eva Kodadová

pracovník sociálních služeb

Romana Kopová

pracovnice sociálních služeb

Bc. Hana Kozlová

sociální pracovnice
Tel: 731 433 027     38AkO9er7hIkQOQ-YaChT65j4mnhTj