Jak dále můžete přispět

Podpořit potřebné a charitní sociální služby můžete několika způsoby:

 • darem do tříkrálové kasičky označené charitním logem, kterou nesou koledníci,
 • darem do online kasičky na oficiálním webu sbírky trikralovasbirka.cz. Zadejte, prosím, Aš FCH. Kasička bude spuštěna na konci prosince 2020,
 • převodem (nebo složenkou) na Sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny
  • Adresa majitele účtu: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
  • Variabilní symbol: 777031     (VS pro Farní charitu AŠ)
  • Konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod)
  • Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ
Údaje pro mezinárodní styk:
IBAN: CZ97 0800 0000 0000 6600 8822
SWIFT / BIC: GIBACZPX

 

 • formou jednorázové nebo trvalé dárcovské SMS (tedy DMS) na tel. číslo 87 777ve tvaru:
  • DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
  • DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
  • DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

Za Vaše dary jménem potřebných i Charity srdečně děkujeme!

 

Tříkrálový koncert 2021

Na 10. ledna je v programu České televize ohlášen Tříkrálový koncert, vysílat ho bude ČT1 od 18 hodin. Součástí koncertu budou i záběry a rozhovory pořízené v Sociálně terapeutických dílnách sv. Josefa v Domažlicích a Meclově.

T koncert