KDO JSME

Posláním Farní charity je pomoc lidem v nouzi a naplňování služby křesťanské lásky bez ohledu na rasu, národnost nebo víru.

Farní charita Aš je samostatnou církevní právnickou osobou, zřízenou diecézním biskupem plzeňským dne 28.3.1994.

Farní charita Aš provozuje tato zařízení:

  • Azylový dům – Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, od r. 1999
  • Charitní šatník – součást azylového domu, pro potřeby klientek Domova a další sociálně slabé občany (podrobnosti – Charitní šatník) Již více než 12 let jsme profesionálními a spolehlivými partnery v sociálních službách. Pomozte nám rozšířit sociální služby pro další zájemce o kvalifikovanou pomoc.

Farní charita Aš dnem zřízení se stala členem Diecézní charity v Plzni (DCHP), která je zřízena jako sdružení charit plzeňské diecéze.

Můžete nás podpořit finančními příspěvky nebo věcnými dary.

Číslo účtu u ČSOB: 152727866/0300, variabilní symbol 123.

 

Kontakt:
Farní charita Aš
Mikulášská 9
352 01  Aš
IČO 64839991
Telefon: 737237344, 354528808, 773697010