JAK POMÁHÁME

  • Azylový dům– Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, od r. 1999
  • Charitní šatník – součást azylového domu, pro potřeby klientek Domova a další sociálně slabé občany (podrobnosti – Charitní šatník) Již více než 12 let jsme profesionálními a spolehlivými partnery v sociálních službách. Pomozte nám rozšířit sociální služby pro další zájemce o kvalifikovanou pomoc.