Adresář

DSF - kancelář animátorů

nepřetržité zajištění základního provozu DSF
Tel: 377 220 477    

Zdeňka Boříková

mzdová účetní, personalistka
Tel: 377 455 043, 731 433 111     g_rx1Z28-kvu5f56LTzmY%2938Es-Z29g

Jana Češková

hospodářka DSF
Tel: 724 995 010     58AkO19k6hIkQOQeYaChT65j4mnhTj

Mgr. Eva Cozlová

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 644 899, 377 221 365     0onhT~pd-onjGKc93ikmYZhaa8kmb

Mgr. Lenka Dejmková

Vedoucí Domova sv. Aloise
Tel: 377 310 411, 731 610 146     7.AuRW8_5fxy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r

Ing. Bc. Tomáš Dolejš

projektový manažer, administrativa
Tel: 377 448 993     ahzk9W8g7.wCQOQeYaChT65j4mnhTj

Mgr. Ivana Franková

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 377 462 139     4onxRW-jWgxy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r

Vladimíra Fremrová

Vrchní sestra
Tel: 731 619 727, 379 821 120    

Bc. Kamil Fryček

sociální pracovník Nízkoprahového denního centra DSF
Tel: 731 433 098, 377 320 367     68zs2W-jf-ruQOQeYaChT65j4mnhTj

Mgr. Džemal Gërbani

vedoucí Domova sv. Františka
Tel: 377 220 470, 731 433 104     ZsrwR-2~0kok474WHfpr6W7%WkvDRW7r

Bc. Jitka Hajšmanová

staniční sestra CHOS - Plzeň
Tel: 377 459 158     5bGuRW.75lzk4~l7VX~wT6f4YanBZd54Ys

Mgr. Pavel Janouškovec

ředitel,statutární zástupce
Tel: 377 440 862     _8Io2W%79hHC1~l_Y7c-31.hT-uk87j7T-M

Mgr. Monika Jelínková

Sociální pracovnice Domova sv. Aloise, kontaktní pracovnice pobočky ČALS
Tel: 731 619 754, 377 310 410     8hAs1Z2b0evx1~l7VX~wT6f4YanBZd54Ys

Mgr. Markéta Königová

vedoucí Domova sv. Zdislavy
Tel: 377 423 159     88EuVd546hAsX~l7VX~wT6f4YanBZd54Ys

Bc. Dana Levorová

vedoucí osobní asistence
Tel: 377 542 781, 731 619 740, 377 537 700     Z8AkO-9n-kBFRYUS8-uzO1.7~bGkO1p

Bc. Martina Mundilová

staniční sestra CHOS - Stříbro, Bor, Tachov
Tel: 374 622 201, 731 433 113     YaBCOcjj49EyQOQeYaChT65j4mnhTj

PhDr. Alena Pistulková

Vedoucí Domova pro seniory sv. Jiří
Tel: 777 892 233, 379 821 106     WerxRWfa%mHv1~l7VX~wT6f4YanBZd54Ys