Adresář

Votýpková Alina

vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 087     YaCC6-5f4-rjGKadWmBFaW7%WkvDRW7r

Průchová Hana

recepční, provozní DPS
Tel: 376 340 111, 731 433 045     4gsyQOQc78Gy.i2938Es-Z29g

Bc. Rašková Hana, DiS.

sociální pracovnice, vedoucí služby
Tel: 731 433 082     38AkOb5k6hIkQOQc78Gy.i2938Es-Z29g

Ryšavá Ivana

vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 043     YaCC337a97c-1-5l-oLhT65j4mnhTj

Beštová-Michalová Jana

vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 528     YaCC1-5l-oLjGKadWmBFaW7%WkvDRW7r

Růžičková Jitka

ekonomický pracovník a kontakt pro dobrovolníky
Tel: 376 340 118, 604 596 015     5bGuRWhmgbpu5f56LTxvRdenf5prRb~lW5pJ

Bauerová Lenka

vedoucí domova pro seniory
Tel: 731 433 083, 376 340 115, 376 340 116     7.AuRW67b.Ey.Z4WHdyk-~lqT-uk87j7T-M

Slouková Lenka

vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb
Tel: 734 783 893     YaCC9dh7ghIjGKadWmBFaW7%WkvDRW7r

Kurcová Libuše

vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 047     YaCC0ZdgcbpoQOQc78Gy.i2938Es-Z29g

Bc. Stoklásková Lucie

pokladní, účetní, správce webu, pracovník v sociálních službách, koordinátor potravinové sbírky
Tel: 734 783 891     7npsVWil-dyk99enW7c-1-5l-oLhT65j4mnhTj

Mgr. Švehlová Lucie

ředitel,statutární zástupce
Tel: 734 783 894     7npsVWin0ayy.Z4WHdyk-~lqT-uk87j7T-M

Bc. Malkusová Marie

zástupce ředitele
Tel: 731 433 080, 376 340 112     88EsVWc77dHC5f56LTxvRdenf5prRb~lW5pJ

Skřivanová Marie

vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 088     YaCCT6k-0gvmVYUS6enD5fo4YanBZd54Ys

Blažková Martina, DiS.

vedoucí azylového domu
Tel: 731 433 085, 376 323 210     88EDZ.54XenJ1~l7VX~u2ZjgcrkmYZhaa8kmb

Ing. Hájek Milan

technický/provozní pracovník
Tel: 376 340 114, 731 433 084     8byk4W.75.xjGKadWmBFaW7%WkvDRW7r

Tomšíková Miroslava

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 732 775 868, 376 340 142     8bEy9-5nW5Gy3c~c-onjGKadWmBFaW7%WkvDRW7r

Ing. Maňasová Radka

ekonomický pracovník
Tel: 731 433 081, 376 340 141     ~8quRWc798Fy.Z4WHdyk-~lqT-uk87j7T-M