Projekty
4. prosince 2019 Články

Projekty

Farní charita v Aši realizuje dva projekty na rekonstrukci objektu Azylového domu pro matky s dětmi. Oba projekty jsou realizovány z 8. výzvy MAS 21-IROP-Kvalitní sociální služby-II ve vazbě na výzvu č. 62 Operačního programu IROP. Projekt: Zateplení fasády azylového domu v Aši – reg. Č. proj.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008082 Projekt: Výměna střešní krytiny v objektu azylového domu v Aši-reg.č. proj. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008081

Popis projektů:

Farní charita v Aši realizuje dva projekty na rekonstrukci objektu Azylového domu pro matky s dětmi.

Oba projekty jsou realizovány z 8. výzvy MAS 21-IROP-Kvalitní sociální služby-II ve vazbě na výzvu č. 62 Operačního programu IROP.

  1. Projekt: Zateplení fasády azylového domu v Aši – reg. Č. proj.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008082

Cílem projektu vytvořit bezpečné a důstojné zázemí pro poskytování sociální služby ADMD a tím zajistit kvalitativní rozvoj této služby za účelem umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci - CS návrat do běžného života. V tomto případě prostřednictvím rekonstrukce - zateplením pláště budovy. Rekonstrukcí objektu zajistit hygienicky odpovídající a zdravotně nezávadné prostředí, které bude splňovat veškerá kritéria pro kvalitní poskytování sociální služby.

Celkové předpokládané výdaje na projekt: 921 579,45 Kč.

----------------

  1. Projekt: Výměna střešní krytiny v objektu azylového domu v Aši-reg.č. proj. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008081

 

Cílem projektuje vytvořit bezpečné a důstojné zázemí pro poskytování sociální služby a tím zajistit kvalitativní rozvoj této služby za účelem umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci (cílové skupině - dále jen CS) návrat do běžného života. V tomto případě tím, že těmto po rekonstrukci objektu zajistíme hygienicky odpovídající a zdravotně nezávadné prostředí, které bude splňovat veškerá kritéria pro kvalitní poskytování sociální služby, a soustředěnou podporu na základě individuální sociální práce. Rekonstrukcí střešní krytiny a zároveň úpravou podkroví vzniknou nové prostory pro výukové a školící aktivity pro CS.

Celkové předpokládané výdaje na projekt: 922 559,30 Kč.

--------------------------------------

Po ukončení realizace rekonstrukce dojde k zlepšení komplexních podmínek pro poskytování sociální služby. Zlepší se zázemí pro poskytování sociální služby z hygienického hlediska, pro klientky a jejich děti bude zajišťována kvalitní sociální služba ze strany zaměstnanců, kteří se budou moci intenzivněji věnovat sociální práci a nebudou muset řešit havarijní stavy budovy. Oproti stávajícímu stavu se předpokládá výskyt pozitivních dopadů souvisejících se zlepšením kvality služby a tím i s jejím rozvojem.

Zrekonstruovaná budova ADMD v Klicperově ul. č.p. 2092/4 v Aši která poskytne po mnoha letech vyhovující zázemí pro kvalitní poskytování pobytové sociální služby dle § 57 zákona č. 108/20016 Sb.; o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude splňovat všechny technické normy a bezpečnostní předpisy a nároky na provoz.

Plnění kvality služby bude v souladu s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb, kdy příjemce bude povinen řešit potřeby osob v nepříznivé sociální situaci s důrazem na kvalitu v souladu s Regionální kartou sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi.

Cílem je tedy je prostřednictvím rekonstrukce budovy v předmětném rozsahu zajistit plynulý chod sociální služby po dobu dalších minimálně 10 let.