1. února 2023 Články

Projekt

Projekt „Pořízení automobilu pro Farní charitu Aš“ reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017336 je spolufinancování Evropskou unií.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Cílem projektu je pořízení nového nízkoemisních automobilu pro Farní charitu Aš. Automobil bude sloužit pro sociální službu Azylové domy. Pořízením automobilu dojde ke zkvalitnění základny sociální služby, což přímo přispěje ke zkvalitnění poskytovaných služeb a ke snížení emisí CO2 z provozu vozidla. Sociální služba je poskytována pro cílovou skupinu Osob sociálně vyloučených.