Adresář

Terénní krizová služba

Tel.: 777 167 004
Cukrovarská 16, Plzeň, 326 00
Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Jakub Novotný - pracovník sociálních služeb
Mgr. Lada Vlčková, DiS. - vedoucí služby
Bc. Daniel Paška, DiS. - sociální pracovník