Adresář

Domov sv. Františka - terénní program

Tel.: 377 221 365
Wenzigova 5, Plzeň, 301 00
Vedoucí služby: Mgr. Džemal Gërbani - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby: NE

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 zde.

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem: Plzeň pomáhajícíossmmplogopk

Terénní programPosláním Terénního programu je monitorování výskytu a migrace osob bez přístřeší žijících na území města Plzně, zjišťování jejich sociálních a zdravotních problémů, poskytování sociálního poradenství a materiální pomoci, zprostředkování lékařské péče a zprostředkování ambulantních a pobytových služeb pro osoby bez přístřeší.

Cílem služby je omezovat negativní dopady života na ulici u osob bez přístřeší a usilovat o jejich případné napojení na ambulantní a pobytové služby pro osoby bez přístřeší a tím podporovat a rozvíjet možnosti, schopnosti a vůli uživatele služby k začlenění se do společnosti.

Služba je určena pro osoby bez přístřeší zdržující se na území města Plzně, které jsou občany ČR nebo EU a jsou starší 18 let.

Poskytované služby:

  • sociální poradenství
  • zprostředkování lékařské péče
  • poskytnutí šatstva nebo zprostředkování jeho získání
  • poskytnutí nebo zprostředkování materiální pomoci (přikrývky, hygienické potřeby apod.)
  • poskytnutí menšího množství potravin v akutní krizové situaci
  • nabídka a zprostředkování ambulantních a pobytových služeb pro osoby bez přístřeší

Služba byla spuštěna v červnu 2014. Do konce roku se nám podařilo kontaktovat 245 osob bez přístřeší, které nevyužívaly žádné „kamenné“ sociální služby určené pro tuto cílovou skupinu. Celkově jsme s těmito osobami uskutečnili 354 kontaktů a 193 intervencí, jejichž obsahem byl především informační servis, pomoc s doklady a poskytnutí materiální pomoci. Zhruba 10% procent takto kontaktovaných osob začalo následně využívat služeb Nocleháren a Nízkoprahového denního centra.


Dokumenty střediska ke stažení zde.

Seznam lidí

Mgr. Eva Cozlová - Sociální pracovnice a zástupkyně vedoucího pro Terénní program