Adresář

Domov sv. Františka - azylový dům

Tel.: 377 220 477
Wenzigova 5, Plzeň, 301 00
Vedoucí služby: Mgr. Džemal Gërbani - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 zde.

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem:   Plzeň pomáhajícíossmmplogopk

Azylový dům 1Posláním Azylového domu (dále jen AD) v Domově sv. Františka (dále jen DSF) je poskytovat celodenní ubytování a sociální poradenství osobám bez přístřeší.

Cílem je podporovat a rozvíjet možnosti a schopnost uživatele získat a udržet si samostatné ubytování mimo Domov sv. Františka tak, aby byl opětovně začleněn do přirozeného sociálního prostředí.

Služba je určena pro osoby bez přístřeší, které splňují tyto podmínky:

 • občan ČR nebo EU
 • starší 18-ti let
 • svéprávný
 • ve stavu, který si nevyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • mobilní a plně schopný sebeobsluhy
 • netrpí akutní infekční nemocí a nepřenáší parazity
 • netrpí duševní poruchou závažným způsobem narušující kolektivní soužití
 • ochotný dodržovat vnitřní řády Azylového domu
 • ochotný spolupracovat na plnění Individuálního plánu
 • má pravidelný legální příjem, který mu umožňuje hradit si ubytování v AD
 • má platné doklady totožnosti

Poskytované služby:

 • Pomoc při zajištění stravy-poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 • Poskytnutí ubytování
     • celodenní ubytování na přiděleném dvoulůžkovém pokoji
     • umožnění celkové hygieny těla
     • vytvoření podmínek pro zajišťování úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
    • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
    • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatele, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
 • Zprostředkování lékařské péče
 • Možnost získání šatstva

Dokumenty střediska ke stažení zde.

Seznam lidí

Mgr. Pavel Turek - sociální pracovník
Jana Češková - hospodářka DSF