Adresář

Bc. Alena Patejdlová, DiS.

Tel.: 737 237 344, 773 697 010, 354 528 808
vedoucí služby a sociální pracovník

Organizace

Seznam služeb

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni - vedoucí zařízení a sociální pracovník